Contact Us

Vị trí bản đồ: Trung Tâm Hội Nghị – Tiệc Cưới Nhà Hàng Nguyên Tâm ( NguyenTam Restaurent )

  1. * Please enter your name.
  2. * Please enter the message.
Nhà Hàng Nguyên Tâm.

Address : Số 43
Lê Duẩn, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng, Việt Nam

Phone : (063) 3 929295 & (063) 3 929192

Fax : (063) 3 929192

E-mail : nguyenhoang999@ymail.com