THỰC ĐƠN 16

1.900.000

Chef Recommended

THỰC ĐƠN 16

Soup mâng tây cua tuyết nhĩ.
Gỏi Thái tôm mực.
Gà bó xôi.
Tôm sú nhảy.
Lẩu cá tầm.
Tráng miệng