THỰC ĐƠN 20

2.200.000

Chef Recommended

THỰC ĐƠN 20

Soup cua sò điệp.
Gỏi miến Thái Lan.
Cá bống mú hấp HongKong.
Thỏ roty
Xôi chim câu.
Lâu tôm.
Tráng miệng